Các công tắc tact, công tắc nút và công tắc điều khiển của Shouhan đã đạt được chứng nhận 'CE'

Để mở rộng thị trường ra nước ngoài vào năm 2022, shouhan đã chứng nhận CE cho các sản phẩm của mình, điều này có nghĩa là các sản phẩm chất lượng cao của shouhan rất đáng tin cậy.

Các loại công tắc tàu, công tắc nút và công tắc cảm ứng sau đây của shouhan đã đạt chứng nhận CE:

1) CÔNG TẮC ROCKER KCD101 / KCD1 / KCD2 / KCD3 / KCD4 / KCD5 // KCD101 / RS606 / RY-101

2) CÔNG TẮC NÚT 8mm / 10mm / 12mm / 16mm / 19mm / 22mm / 25mm / 28mm / 30mm

3) CÔNG TẮC THUẾ 2 * 3 / 2,6 * 3/3 * 3/3 * 4/2 * 4/3 * 6/3 * 7 / 4,5 * 4,5 / 5,2 * 5,2 / 6 * 6/12 * 12 / TSC4ACE证书-21095071-Button switch(1)_00CE证书-21095072-Rocker Switch(1)_00CE证书-21095073-Tact Switch(1)_00


Thời gian đăng bài: Tháng 4-02-2022